Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1102 grondstabilisatie

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)

Kies uw bouwdeel


110210 101 funderingdragende wand, 10% harder+waterglas
110210 102 grondkerende wand, 8% harder+waterglas

Gedetailleerde informatie


Aanvullende informatie GRONDSTABILISATIE

GRONDSTABILISATIE

Grondstabilisatie is het verstenen van de grond onder een fundering. Wanneer de draagkracht van de grondlaag onder de fundering te laag is wordt de draagkracht door bodeminjectie vergroot. Er moet wel zand in de bodem zitten (klei is niet injecteerbaar en veen injecteren weinig zinvol)
Voorbeeld van grondstabilistatie:
- voor een kelder naast uw huis
- een parkeergarage
- een waterdichte bodem in een bouwkuip
- overal waar de draagkracht van de bodem te laag is om te fundering te dragen.

Methode:
- Een mengsel van waterglas en harder wordt gecontroleerd in de bodem geinjecteerd.
- Hierdoor worden de zandkorrels 'aan elkaar gekit'
- Na verharding is de bodem massief genoeg om meer gewicht te dragen.


Sluit deze advertentie