Bouwkosten Online - uitleg
Javascript is uitgeschakeld

Uitleg

Bouwkosten Online

Bouwkosten Online bestaat uit verschillende bibliotheken, met elk een eigen opbouw van de bouwkosten:

 • Woningbouw: Nieuwbouw met licht seriematig karakter
 • Verbouw: Kleinschalige projecten zonder seriematigheid
 • Utiliteitsbouw: nieuwbouw van kantoren, bedrijfspanden en -hallen en andere niet-seriematige bouwprojecten
 • Onderhoud & Renovatie: kleinschalige projecten met betrekking tot seriematig onderhoud en renovatieprojecten.
 • Schilderwerk: schilderwerk binnen diverse projecten

Na activeren van Bouwkosten Online Premium worden binnen Bouwkosten Online verschillende additionele functies zichtbaar.

Bouwkosten Online Premium functies

- Onderbouwing van de bouwdeelprijzen
Alle kostengegevens zijn exclusief het geldende btw-percentage. Er wordt in de bouwdeelkosten geen rekening gehouden met de staartkosten (bouwplaatskosten) en AKW (Algemene kosten, risico en winst). De bouwdelen zijn onderbouwd met kostenregels.

- Exporteren naar Excel
Reken verder met de richtprijzen binnen Excel. Inclusief onderliggende berekeningen.

- Aanpassen hoeveelheden
Binnen de onderbouwing kunt u de hoeveelheden, norm en aantallen aanpassen zodat deze beter aansluiten op uw project.

- Selecteren
Wanneer u bouwdelen wilt exporteren of wilt afdrukken dient u deze te selecteren. Zorg dat u eerst hoeveelheden en uurloon naar wens heeft aangepast.

- Selectie
Via de functie selectie kunt u de huidig geselecteerde bouwdelen terugvinden. Tussen haakjes staat het aantal bouwdelen dat u geselecteerd heeft. Via de selectie kunt u vervolgens exporteren naar Excel.

- Afdrukken
U kunt uw selectie in verschillende rapporten afdrukken. U kunt kiezen uit een uitgebreide of beknopte versie, daarnaast kunt u kiezen uit een onderbouwde en niet-onderbouwde versie van het afdrukrapport.

Het Bouwkosten Online systeem van Archidat

Het bouwkostensysteem van Archidat wordt continu gevoed door de actuele kosteninformatie en expertise van honderden producenten/leveranciers. Door de unieke samenwerking tussen Archidat en producenten en leveranciers is Archidat in staat een compleet en zo breed mogelijk overzicht te verschaffen van actuele bouwkosteninformatie. De door Archidat opgestelde bouwdelen worden continu getoetst en vergeleken. Vervolgens worden deze door leveranciers beoordeeld op kwaliteit en volledigheid.

Peildatum
De kostengegevens binnen Bouwkosten Online zijn opgesteld aan de hand van normen en prijzen die gelden op de peildatum. Tevens is rekening gehouden met de dan geldende technische en kwalitatieve voorschriften en normen. De kostengegevens worden iederen 1e van de maand geactualiseerd.

Projectgrootte
Materiaalprijzen, maar vooral verwerkingsnormen, zijn sterk afhankelijk van de grootte van een te bouwen object. Het is ook van belang of de werkzaamheden een seriematige herhaling laten zien.

Arbeidsnormen
De opgenomen calculatienormen berusten op ervaringscijfers en zijn samengesteld in samenwerking met diverse leveranciers. De normen zijn gebaseerd op gedetailleerde waarnemingen over mensuren die opgebouwd zijn uit in de praktijk gemeten tijden, zonder de bouwplaatstoeslag daarin te betrekken. De toeslag voor organisatie- of projectinvloeden wordt door de calculator doorgaans zelf bepaald. De arbeidsnormen worden beinvloed door een aantal factoren, onder andere de werkmethode, op de begane grondvloer of zeven hoog, de ploeggrootte en de projectgrootte. De normen dienen getoetst te worden aan de projectomstandigheden en waar nodig aangepast te worden.

Materiaalprijzen
Bouwkosten zijn regio afhankelijk en dienen getoetst te worden aan de omstandigheden per regio. De materiaalprijzen zijn gebaseerd op het landelijke gemiddelde en dienen dan ook als richtprijzen te worden gehanteerd. Plaatselijke omstandigheden, hoeveelheden en individuele prijsafspraken kunnen invloed hebben op het prijsniveau. De materiaalprijzen komen tot stand in samenwerking met producenten en leveranciers. Er zijn producten van meer dan 600 producenten en leveranciers opgenomen in het bouwkostensysteem.

Materieelkosten
Materieelkosten die duidelijk aan een bouwdeel kunnen worden toegerekend, zoals bekisting, kraankosten en profielen zijn in de prijs verdisconteerd. Materieelkosten die niet aan één of meerdere specifieke bouwdelen kunnen worden toegerekend zijn apart opgenomen. Bij de berekening van materieelkosten wordt gebruik gemaakt van tarieven waarvoor het materieel kan worden ingehuurd. Huren kan zowel intern als extern gebeuren. Bij interne huurtarieven bezit het bouwbedrijf het materieel zelf en moeten de materieelkosten voornamelijk gezien worden als afschrijvingskosten.

Onderaanneming
Onder de kosten voor onderaanneming vallen de kosten die de hoofdaannemer moet maken wanneer hij onderaannemers inschakelt. Onderaanneming wordt opgenomen als totaalprijs, waarbij norm en materiaal samengevoegd zijn tot een vast tarief per eenheid waarvoor de onderaannemer het werk uitvoert.

Uurlonen
Standaard bestaat het uurloon uit een gemiddeld uurloon. Het gehanteerde uurloon wordt aangegeven bij ieder bouwdeel.

Eenheden
De eenheden die gebruikt worden om de bouwdelen af te rekenen dienen, zoals eerder vermeld eenduidig te zijn. De eenheden die gebruikt worden zijn m1, m2, m3, ‰ (promille), st (stuk), ton, kg, wk (week), dag of pst (stelpost).

Professioneel verder calculeren met ArchiCalc

Gebruikers die volledige begrotingen willen calculeren adviseren wij ons calculatieprogramma ArchiCalc te gebruiken. Binnen ArchiCalc heeft u de mogelijkheid om eigen bouwdelen toe te voegen, begrotingen op te slaan en volledige staartberekeningen te maken. Probeer ArchiCalc 30 dagen gratis.

 

Onze partners

 • Sterk Beton
 • Struyk Verwo Infra
 • Tonzon
 • Kingspan Unidek
 • VBI
 • VELUX Nederland
 • Wédéflex Duurzame Daksystemen
Sluit deze advertentie