Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1111 ontgravingen
111111 ontgraven bouwput, zand
111111 1 gescheiden hoogte<0,25m

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDMETINGEN
ONTGRAVEN BOUWPUT, ZAND
ONTGRAVEN BOUWPUT, KLEI
ONTGRAVEN SLEUVEN, ZAND
ONTGRAVEN SLEUVEN, KLEI
VERVOEREN GROND
OPSLAG IN DEPOT
GESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
GESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M
ONGESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
ONGESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M

Kies uw bouwdeel


111111 101 ontgraven bouwput, breedte 2-5m hoogte <0,25m, grondsoort zand gescheiden
111111 102 ontgraven bouwput, breedte 5-10m hoogte <0,25m, grondsoort zand gescheiden
111111 103 ontgraven bouwput, breedte >10m hoogte <0,25m, grondsoort zand gescheiden

Sluit deze advertentie