Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1111 ontgravingen
111111 ontgraven bouwput, zand
111111 4 ongescheiden hoogte<0,25m

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDMETINGEN
ONTGRAVEN BOUWPUT, ZAND
ONTGRAVEN BOUWPUT, KLEI
ONTGRAVEN SLEUVEN, ZAND
ONTGRAVEN SLEUVEN, KLEI
VERVOEREN GROND
OPSLAG IN DEPOT
GESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
GESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M
ONGESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
ONGESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M

Kies uw bouwdeel


111111 401 ontgraven bouwput, breedte 2-5m hoogte <0,25m, grondsoort zand ongescheiden
111111 402 ontgraven bouwput, breedte 5-10m hoogte <0,25m, grondsoort zand ongescheiden
111111 403 ontgraven bouwput, breedte >10m hoogte <0,25m, grondsoort zand ongescheiden

Sluit deze advertentie