Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1111 ontgravingen
111112 ontgraven bouwput, klei
111112 1 gescheiden hoogte<0,25m

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDMETINGEN
ONTGRAVEN BOUWPUT, ZAND
ONTGRAVEN BOUWPUT, KLEI
ONTGRAVEN SLEUVEN, ZAND
ONTGRAVEN SLEUVEN, KLEI
VERVOEREN GROND
OPSLAG IN DEPOT
GESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
GESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M
ONGESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
ONGESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M

Kies uw bouwdeel


111112 101 ontgraven bouwput, breedte 2-5m hoogte <0,25m, grondsoort klei gescheiden
111112 102 ontgraven bouwput, breedte 5-10m hoogte <0,25m, grondsoort klei gescheiden
111112 103 ontgraven bouwput, breedte >10m hoogte <0,25m, grondsoort klei gescheiden

Sluit deze advertentie