Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1111 ontgravingen
111112 ontgraven bouwput, klei
111112 4 ongescheiden hoogte<0,25m

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDMETINGEN
ONTGRAVEN BOUWPUT, ZAND
ONTGRAVEN BOUWPUT, KLEI
ONTGRAVEN SLEUVEN, ZAND
ONTGRAVEN SLEUVEN, KLEI
VERVOEREN GROND
OPSLAG IN DEPOT
GESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
GESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M
ONGESCHEIDEN HOOGTE<0,25M
ONGESCHEIDEN HOOGTE 0,25-1M

Kies uw bouwdeel


111112 401 ontgraven bouwput, breedte 2-5m hoogte <0,25m, grondsoort klei ongescheiden
111112 402 ontgraven bouwput, breedte 5-10m hoogte <0,25m, grondsoort klei ongescheiden
111112 403 ontgraven bouwput, breedte >10m hoogte <0,25m, grondsoort klei ongescheiden

Sluit deze advertentie