Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
11 bodemvoorzieningen
1111 ontgravingen
111131 vervoeren grond
111131 1 zand

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDMETINGEN
ONTGRAVEN BOUWPUT, ZAND
ONTGRAVEN BOUWPUT, KLEI
ONTGRAVEN SLEUVEN, ZAND
ONTGRAVEN SLEUVEN, KLEI
VERVOEREN GROND
OPSLAG IN DEPOT
ZAND
KLEI

Kies uw bouwdeel


111131 101 zand afvoeren over een afstand <1km
111131 102 zand afvoeren over een afstand 1-5km

Sluit deze advertentie