Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
13 vloeren op grondslag
1310 niet-constructief, algemeen
131011 grondverbeteringen
131011 1 zand

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
GRONDVERBETERINGEN
GROND EGALISATIE
ZAND
GESTABILISEERD ZAND

Kies uw bouwdeel


131011 101 grondverbetering met zand, lagen van 200mm machinaal verwerken

Gedetailleerde informatie


Aanvullende informatie ZAND

ZAND

Het vervangen van niet-draagkrachtige grond (klei, veen) door zand, soms tot op de daaronder gelegen zandlaag, mits die voldoende draagkracht geeft en niet te diep ligt; meestal bij fundering op staal; na het storten van het zand zal dit verdicht moeten worden.


Sluit deze advertentie