Javascript is uitgeschakeld

Bouwkosten Online | Woningbouw

woningbouw
1 bodem- funderingsvoorzieningen
13 vloeren op grondslag
1311 niet-constructief, bodemafsluitingen
131112 zand

Woningbouw
Utiliteitsbouw
Onderhoud en Renovatie
Verbouw
Schilderwerk
Grond Weg Water (GWW)
FOLIE
ZAND
SCHELPEN
STAMPBETON
SCHUIMBETON [INCL. SCHUIMBETONPLOEG]
LAVA

Kies uw bouwdeel


131112 101 bodemafsluiting zand <15m3
131112 102 bodemafsluiting zand >15m3

Gedetailleerde informatie


Aanvullende informatie ZAND

ZAND

Zand heeft een hoog soortelijk gewicht waardoor het niet alleen de bodem afdekt, maar bijvoorbeeld ook grondwater verdrijft en stank buitensluit. Ook voor het ophogen van bestaande situaties is zand uitstekend geschikt. Het is niet vervuild, werkt geluiddempend en isoleren. Deze vorm van isolatie werkt als vochtbestrijding en stankbestrijding.

Het aanbrengen van zand kan door diverse methodes uitgevoerd worden, zoals het storten van zand met behulp van een kruiwagen, graafmachine of handmatig.

Prijsberekening:
Prijs op basis van geblazen aangebracht.


Sluit deze advertentie