Extreme energieprijs stuwt prijs gebakken bouwmateriaal
Javascript is uitgeschakeld

Extreme energieprijs stuwt prijs gebakken bouwmateriaal

Geplaatst: 14-10-2021
Extreme energieprijs stuwt prijs gebakken bouwmateriaal

VELP - Branchekoepel Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (KNB) in Velp verwacht binnen afzienbare termijn forse prijsstijgingen van gebakken bouwmaterialen. Oorzaak is de aanhoudende stijging van de energieprijs, met name die van aardgas.

Aardgas is voor fabrikanten van baksteen, keramische dakpannen en gebakken tegels zowel brandstof als grondstof en daarmee onmisbaar voor het productieproces. “Aan prijsstijgingen voor bouwkeramiek lijkt niet meer te ontkomen”, aldus KNB-directeur Ewald van Hal.

Momenteel wordt de hoofdprijs betaald voor olie, gas en elektriciteit. De enorme vraag naar deze energieproducten stuwt ook de prijs van CO2-emissierechten naar nieuwe records. Deze samenloop doet een fors beroep op de financiële weerbaarheid van fabrikanten van bouwkeramiek.

Naast klei speelt aardgas in de productie van gebakken bouwmateriaal een hoofdrol. Het gas is nodig voor het bereiken van zeer hoge temperaturen maar is ook onderdeel van het product zelf doordat het een verbinding met de kleimineralen aangaat. De prijs van aardgas is daarmee een betekenend onderdeel van de totale kostprijs van bakstenen, keramische dakpannen en gebakken tegels.

Gebakken stenen op ovenwagen
Door vergaande energie efficiency die fabrikanten in de afgelopen decennia al bereikten zijn verdere besparingen in het aardgasverbruik niet realistisch. De sector werkt momenteel hard aan de transitie van aardgas naar duurzame alternatieven, door onderzoek naar de toepasbaarheid en beschikbaarheid daarvan. Duidelijk is al wel, dat de fabrikanten voorlopig niet op een passende groene energie-infrastructuur hoeven te rekenen zodat zij ook de komende jaren nog op aardgas aangewezen zullen zijn.

Naast de forse gasprijzen hebben de baksteen-, tegel- en dakpanfabrikanten ook te maken met fors hogere klimaatkosten. De wereldwijd enorme vraag naar gas en steenkool voor elektra-opwekking heeft de prijs voor CO2-emissierechten eveneens tot recordniveaus opgedreven. De keramiek-fabrikanten hebben deze rechten nodig om te kunnen produceren.

Bovenkant van tunneloven
KNB verwacht dat de samenloop van deze excessieve stijgingen binnen afzienbare termijn een merkbare invloed gaat hebben op de prijs van bouwkeramiek. Daarin loopt het overigens niet helemaal uit de pas met de prijsstijgingen voor bouwmaterialen zoals staal en hout, waarvan de prijzen om uiteenlopende redenen al eerder stegen.

KNB roept de overheid op om de gevolgen van de hogere energieprijzen serieus te nemen, ook voor de industrie zoals van bouwkeramiek. De hoge prijzen verzwakken de ondernemingen op een moment dat deze aan de vooravond staan van forse klimaatinvesteringen en verduurzaming van producten en processen. Verder ziet koepel KNB in het buitenland al overheidsmaatregelen voor burgers én bedrijven zoals het bevriezen of begrenzen van energieprijzen en het verlagen of opschorten van energiebelasting. Zonder nader Nederlands beleid zal dit de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse fabrikanten verstoren.

Overig bouwkostennieuws

 

Onze partners

  • Alsecco
  • Recticel Insulation
  • Sapa by Hydro Building Systems
  • Renson
  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
Sluit deze advertentie