Waarom de houtprijzen zo extreem stijgen
Javascript is uitgeschakeld

Waarom de houtprijzen zo extreem stijgen

Geplaatst: 31-08-2021
Waarom de houtprijzen zo extreem stijgen

Extreem sterk stijgende grondstofprijzen in de bouwsector, je hoort het overal in de media. Vooral de prijzen van hout, staal en isolatiemateriaal schieten de lucht in. De druk op de sector neemt daardoor toe.

Materiaalprijzen
De afgelopen jaren zijn de materiaalprijzen met gemiddeld 3 á 4 procent gestegen per jaar met enkele uitschieters zoals isolatiematerialen. Ook dit jaar hebben wij weer te maken met een gemiddelde prijsstijging van 3 á 4 procent voor de meeste producten. Een aantal materialen laten echter extreme prijsstijgingen zien waaronder hout.

Oorzaken
De belangrijkste oorzaak voor de sterk stijgende houtprijzen is de gestegen vraag naar houtproducten. De vraag naar biobased bouwmaterialen is de afgelopen tijd wereldwijd sterk toegenomen en dit zien wij dan ook terug in de vraag naar houtproducten. Daar komt bij dat er door de onrust op de internationale markten verschuivingen hebben plaatsgevonden in vraag en aanbod. Ook heeft COVID-19 een bijdrage geleverd. Met name zagerijen in Oost Europa hebben de productie door Corona zien dalen. Naar het zich nu laat aanzien zijn de meeste Noord en Oost Europese zagerijen dan ook tot na de bouwvak uitverkocht.

Deze cocktail aan factoren heeft ertoe geleid dat wij op dit moment met een schaarste te maken hebben waardoor de beschikbaarheid van hout een probleem is en de prijzen omhoogschieten.

Hoe de situatie zich de komende tijd zal ontwikkelen zal mede afhangen van factoren zoals de vraag vanuit de VS en China en bijvoorbeeld de te verwachten extra importheffing op Russisch berkentriplex per 11 juni 2021 of de mogelijke exportban van stammen uit Rusland begin 2022. De Russische regering overweegt nieuwe regelgeving in te voeren ter vermindering van de export van vers gezaagd naaldhout.

Gevolgen
Gelukkig gaat het maar om een aantal productgroepen, niet alle bouwmaterialen hebben immers last van deze extreme prijsstijgingen. Daar staat dan wel tegenover dat er grootte schaarste is aan hout en de prijsstijgingen enorm zijn. Hout is een belangrijk constructiemateriaal en wordt in alle sectoren van de bouw toegepast. Neem bijvoorbeeld een houten balklaag met underlayment en pir-isolatieplaat.

Over het algemeen worden prijsstijgingen al dan niet vertraagd doorberekend, daarbij hebben een aantal producenten inkoopcontracten met hun vaste leveranciers waardoor prijzen vaak een aantal maanden vaststaan. Ook moet rekening worden gehouden met langere levertijden door verstoorde aanvoer ketens. Op dit moment is de situatie nog beheersbaar, het mag echter niet te lang gaan duren. Uitzicht op betere tijden lijkt er voorlopig nog niet in te zitten.

De verwachting is dat de houtprijzen in Q3 en Q4 nog verder kunnen stijgen door schaarste op de markt. Het aanbod aan gecertificeerde duurzaam beheerde bossen is echter voldoende. In de Europese bossen groeit jaarlijks meer bij dan er wordt geoogst. De verwachting is dan ook dat de huidige situatie tijdelijk is en de rust weer keert zodra de wereldmarkt weer een beetje is afgekoeld en de logistieke problemen zijn opgelost.

Update: Inmiddels stabiliseren de houtprijzen langzaam

Bekijk alle richtprijzen voor bouwkosten

Overig bouwkostennieuws

 

Onze partners

  • Duco Ventilation & Sun Control
  • Dycore
  • Leviat
  • Derbigum duurzame dakbedekking
  • Van de Vin ramen en kozijnen
  • Faay Vianen
  • Fakro Nederland
Sluit deze advertentie